Google poszerza Analytics API

Firma udostępniła rozszerzenia Google Analytics Data Export API, wprowadzające zawansowane możliwości segmentacji i pozwalające na bardziej szczegółową analizę danych.

Programowy interfejs aplikacyjny Google Analytics Data Export API, który aktualnie jest w wersji beta, pozwala projektować aplikacje klienckie pobierające dane z istniejących profili Analytics i doskonalenie ich wyników. Google Analytics zapewniają możliwość analizy ruchu do witryn WWW i jego efektywności marketingowej.

Zaawansowana segmentacja pozwala na dokładniejszą analizę danych: np. średni czas wizyty na analizowanej stronie WWW może wynosić 60 sekund, ale wprowadzenie segmentacji na poszczególne kraje pozwala określić średni czas np. "wizyt z Polski", który może mieć wartość znacznie odbiegającą od średniej.

Firma dodała dwa nowe sposoby wykorzystania zawansowanej segmentacji za pośrednictwem API. Projektanci mogą tworzyć ją w locie, specyfikując wyrażenia poprzez kwerendy API, lub używając, za pośrednictwem tego API, zaawansowanej segmentacji tworzonej przez interfejs WWW Google Analytics.

Google udostępniła także API dla Google Fusion Tables. Usługa Fusion Tables pozwala na udostępnianie i wizualizację danych online. Google Fusion Tables API umożliwia programowy dostęp do zawartości Google Fusion Tables.

Nowy Fusion Tables API pozwala na uaktualnianie i kwerendowanie zbiorów danych w Fusion Tables programowo, bez konieczności każdorazowego logowania się na witrynie Fusion Tables. Nowy API pozwala na import danych z dowolnych źródeł danych - plików tekstowych czy rzeczywistych baz danych.