Google: indeksowanie na żądanie dla firm

Firmy korzystające z usługi Google Site Search otrzymały do dyspozycji nowy mechanizm o nazwie On-Demand Indexing. Umożliwia on indeksowanie na żądanie nowych stron dodanych do firmowych witryn.

Usługa Google Site Search zapewnia firmom możliwość wzbogacania własnych serwisów internetowych o moduł wyszukiwarki. Wykorzystuje on mechanizmy Google do przeszukiwania zasobów dostępnych w firmowych witrynach. Istotne znaczenie zarówno dla firm, jak i dla ich klientów ma to, czy tego typu wyszukiwarka uwzględnia wszelkie informacje zgromadzone na łamach serwisu. Dotyczy to zwłaszcza materiałów poświęconych nowym produktom i usługom. Dzięki mechanizmowi On-Demand Indexing firmy mogą wywoływać na żądanie proces indeksowania nowych zasobów. Wskazując nowe strony uzyskają pewność, że w ciągu 24 godzin będą one uwzględniane przez Google w procesie wyszukiwania.

Szczegółowe informacje na temat usługi Google Site Search i mechanizmu On-Demand Indexing są dostępne (w języku angielskim) na stronie firmy Google.