Google broni się przed zarzutami Oracle

Przedstawiciele firmy Google odpierając zarzuty Oracle związane z bezprawnym wykorzystaniem opatentowanych technologii w środowisku uruchomieniowym Dalvik argumentują, że zostały one użyte przez niezależnych programistów bez wiedzy kierownictwa koncernu.

Przypomnijmy, w połowie sierpnia władze Oracle zarzuciły firmie Google bezprawne wykorzystanie opatentowanych rozwiązań w przeznaczonym dla mobilnego systemu operacyjnego Android środowisku uruchomieniowym Java. Zdaniem przedstawicieli Oracle w kodzie źródłowym środowiska uruchomieniowego Dalvik znaleźć można linie kodu "bezpośrednio skopiowane" z rozwiązań należących do Oracle. Główne zarzuty Oracle związane z kodem źródłowym interfejsów API dla systemu Google Android dotyczą m.in. nazw metod i klas Java, ich definicji, sposobu organizacji i parametryzacji oraz struktury i zawartości bibliotek. Dodatkowe zarzuty związane z obsługą Javy z poziomu mobilnego systemu operacyjnego Google dotyczą rozwiązań technologicznych związanych m.in. z bezpieczeństwem danych, kontrolą dostępu do zasobów sprzętowych, wstępnym przetwarzaniem i dynamiczną obsługą klas danych oraz interpretacją funkcji stanowiących połączenie instrukcji środowiska wirtualnego oraz kodu maszynowego.

Tymczasem według przedstawicieli kierownictwa Google zarzuty Oracle są całkowicie bezpodstawne. Podkreślają oni bowiem m.in., że środowisko Android powstawało sposób niezależny od rozwiązań należących obecnie do firmy Oracle. System był również rozwijany przy udziale niezależnych deweloperów i to oni zdaniem przedstawicieli Google mogą być odpowiedzialni za ewentualne celowe lub nieświadome wykorzystanie rozwiązań technicznych należących do Oracle. Poza tym, przedstawiciele Google zarzucają władzom Oracle próbę nadużycia posiadanych praw patentowych. Proces sądowy zaplanowano na październik przyszłego roku. Zdaniem niezależnych obserwatorów jest jednak wielce prawdopodobne, że spór obu gigantów zakończy się wcześniej, w drodze ugody.

Czytaj też:

Microsoft pozywa Motorolę za zbyt wysokie opłaty licencyjne

Nokia przejmuje odpowiedzialność za rozwój Symbiana

Wykrusza się konkurencja dla Google'a