Google Knol już nie tylko po angielsku

Google Knol, naukowa konkurencja Wikipedii od wczoraj dostępne jest w trzech nowych wersjach językowych: francuskiej, niemieckiej i włoskiej.

Google Knol umożliwia naukowcom i ekspertom (oraz tym, którzy się za takowych uważają) publikowanie tekstów o charakterze naukowym (tzw. "knoli" od knowledge) ze wszystkich dziedzin wiedzy pod swoim nazwiskiem (i zdjęciem).

Czytelnicy mogą komentować artykuły co tym samym sprowadzać ma się do "samoregulujących" procesów tradycyjnego recenzowania publikacji naukowych.

30 października uruchomiono trzy nowe narodowe wersje Google Knol: francuską, niemiecką oraz włoską. Wkrótce pojawi się również wersja hiszpańska.

Jak do tej pory anglojęzyczna wersja Google Knol nie zachwyca swą popularnością. Oczywistym rozwiązaniem jest więc wprowadzenie regionalnych wersji usługi, która teraz efektywniej konkurować może z podobnymi inicjatywami jak Helium, Squidoo, WikiHow czy Associated Content.

Jak dowiedzieliśmy się w Google Polska, nie znane są konkretne plany dotyczące wprowadzenia polskojęzycznej wersji Knola. Marta Jóźwiak (Communications and Public Affairs Manager) zaznacza jednak, że Polska jest bardzo ważnym krajem na mapie produktowej Google i obiecuje informować na bieżąco o wszystkich nowościach.

Źródło: http://www.techcrunch.com