Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Google Earth w czterech wymiarach

Program Google Earth został wzbogacony o historyczne mapy, które można oglądać na tle dzisiejszych granic i podziałów geograficznych.

Google Earth w czterech wymiarach

Google Earth - Nowy Jork 1836

Internetowy gigant dodał do swojego programu Google Earth możliwość podróży w czasie. Został on wyposażony w możliwość oglądania historycznych map na tle dzisiejszych granic i podziałów geograficznych. Oczywiście nie ma co się spodziewać wysokich rozdzielczości, czy drobnych szczegółów, jednak mimo to można uzyskać ciekawe efekty oglądając na przykład sieć dzisiejszych dróg w Polsce na tle mapy świata z roku 1790. Oglądając niektóre, bardziej dokładne, mapy można też zobaczyć, jak zmieniała się wiedza o świecie, przebieg granic, czy wielkość miast na przestrzeni lat.

Obecnie dostępnych jest szesnaście map różnych regionów świata, a w tym mapa całego świata z 1790 roku. Historyczne widoki dostępne są w panelu wyświetlanych warstw: Featured Content -> Rumsey Historical Maps.

Google Earth