Gigantyczna strata AOLTW

Największy na świecie koncern medialny AOL Time Warner zamknął ubiegły rok rekordową stratą 100 mld USD.

W samym IV. kw. 2002 r. firma straciła blisko 45 mld USD (4,9 mld USD rok wcześniej). Na wynik finansowy koncernu miały wpływ odpisy związane ze spadkiem wartości części aktywów – głównie działu internetowego (American Online).

Gigantyczna strata AOLTW

Steve Case - ustępujący prezes AOL Time Warner

Firma musiała utworzyć znacznie wyższe rezerwy od pierwotnie zakładanych, ale były one spodziewane. Podczas zorganizowanej przez AOLTW konferencji prasowej nie obyło się jednak bez niespodzianek. Dick Parsons, Dyrektor AOL Time Warner ogłosił, że dotychczasowy wiceprezes spółki, Ted Turner będzie pełnił swe obowiązki tylko do maja. Odejście Turnera poprzedziła rezygnacja prezesa spółki, Steve'a Case'a, o czym informowaliśmy wcześniej:http://www.internetstandard.pl/news/news.asp?id=50798

Będąca w kłopotach finansowych firma szuka sposobów na obniżenie kosztów i wzrost przychodów. Kilka dni temu AOLTW pozbył się za 800 mln USD 8,4% udziałów, które miał w spółce Hughes Electronics. Tuż po ogłoszeniu wyników finansowych akcje AOLTW zanotowały jedynie niewielki, kilkuprocentowy spadek do poziomu 12,5 USD. Rynek wierzy zatem, że kłopoty giganta są tylko przejściowe. Zarząd firmy zwraca jednocześnie uwagę na poprawę wyników operacyjnych. Przychody koncernu za 2002 r. wzrosły o 7% do 41,1 mld USD. Zysk operacyjny sięgnął 9,1 mld USD. Słabsze wyniki AOL zrównoważył wzrost przychodów ze sprzedaży muzyki (4,2 mld USD), sieci telewizyjnych (7,65 mld USD, m.in. CNN, HBO), telewizji kablowych (7,03 mld USD), działalności wydawniczej (5,4 mld USD) oraz przede wszystkim produkcji filmowej (10,04 mld USD). Znaczący udział w tym obszarze działalności AOLTW miały ubiegłoroczne superprodukcje: Harry Potter (Warner) i Władca Pierścieni, realizowany przez należące do koncernu studio New Line Cinema. Te dwa tytuły zarobiły dotychczas - odpowiednio - 968 mln USD i 860 mln USD.

Kierownictwo AOLTW pzewiduje, że 2003 r. będzie dla firmy trudny, ale jednocześnie przełomowy. Firma zamierza przede wszystkim zmniejszyć zadłużenie i „uzdrowić” dział usług internetowych. Prognoza zakłada jednocyfrową dynamikę wzrostu przychodów. Jest to zgodne z przewidywaniami analityków, którzy spodziewają się, że w 2003 r. AOLTW zwiększy obroty do 43,1 mld USD.

Więcej informacji o AOL Time Warner oraz kalendarium giganta: http://www.internetstandard.pl/aol/