Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Getin zmienia profil

Spółka rozpoczyna proces restrukturyzacji. Zarząd firmy poszukuje już inwestora, który przejmie prowadzone przez Getin centrum e-biznesu.

W przypadku braku zainteresowania ofertą platforma transakcyjna www.getin.pl prawdopodobnie zakończy działalność. Ratunkiem dla przynoszącego straty przedsięwzięcia miała być współpraca z TP SA. Wstępna umowa zakładała szeroką współpracę z Marketpanet w zakresie obsługi rynków B2B. Operator miał ponadto objąć 6% akcji Getinu. Ostatecznie, w następstwie spadku koniunktury internetowej, nie doszło do transakcji.

W ubiegłym roku Getin Service Provider SA zanotował 4,8 mln zł straty netto, przy obrotach na poziomie 3,6 mln zł. W 2001 r. strata spółki przekraczała 10,5 mln. Getin zamierza obecnie skupić się na „inwestycjach w sektorze finansowym”. Właścicielem firmy jest teraz Leszek Czarnecki, były prezes i udziałowiec Europejskiego Funduszu Leasingowego.