Getin koryguje prognozy wyników w 2001

Getin SP nie osiągnał, jak przewidywano wcześniej breakeven point w grudniu 2001. Spółka znacząco obniżyła wcześniejsze prognozy wyników finansowych w całym ubiegłym roku.

Getin SP skorygował prognozy wyników finansowych za rok 2001, obniżając względem wcześniejszych przewidywań o niemal połowę wielkość przychodów, które obecnie szacuje na 4,63 mln zł (wcześniej 7,96 mln zł). Spodziewana strata netto powiększyła się do niemal 10 mln zł (wcześniej 8,45 mln zł). Mniejsze za to będą prawdopodobnie koszty działalności operacyjnej, które wyniosą 15,36 mln zł (wcześniej 16,7 mln zł).

Korekta dotyczy prognoz zawartych w prospekcie emisyjnym spółki, który jak napisano w komunikacie powstawał „z uwzględnieniem znanych w końcu 2000 r. założeń makroekonomicznych oraz na podstawie założeń wewnętrznych dotyczących wartości sprzedaży i poziomu kosztów operacyjnych.” Obecna korekta zakłada z kolei znaczne przyspieszenie procesu sprzedaży usług Spółki klientom głównego akcjonariusza - Europejskiego Funduszu Leasingowego w końcu III i w IV kw. 2001 roku.

Korekta wynika pośrednio z niższych od zakładanych wpływów z emisji publicznej. Wpływ na słabsze wyniki miało także, jak podano w komunikacie spółki, ogólne spowolnienie gospodarcze w sektorze MŚP, w związku z czym mniejsze przychody odnotowało też Centrum e-biznesu Getina.