Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Gemius w Turcji przed Nielsen i comScore

Firma badawcza Gemius SA, obecnie rozwijająca swoją działalność na 21 rynkach zagranicznych, wygrała przetarg na badanie oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Turcji. Firma pokonała w przetargu dwóch największych przeciwników - Nielsena i comScore.

Zwycięstwo Gemius w przetargu rozpisanym przez IAB Turcja zostało oficjalnie ogłoszone na konferencji, która odbyła się 25 czerwca 2009 roku. W trakcie wydarzenia, Prezes IAB Turcja, Levent Erden, podkreślał, że najważniejszym celem zatrudnienia firmy badawczej jest dostarczenie danych niezbędnych firmom do rozsądnego rozdysponowania budżetów reklamowych w przyszłym roku.

- "Siedem największych agencji badawczych zostało zaproszonych do przetargu, z których trzy zakwalifikowały się do ścisłego finału." - powiedział Levent Erden.

Gemius realizował będzie badanie gemiusAudience na tureckim rynku we współpracy z IPSOS KMG. Zadaniem Gemius będzie dostarczenie niezbędnego know how i narzędzi do prowadzenia badania, zaś IPSOS KMG odpowiadał będzie za obsługę klientów i wsparcie techniczne.

Wprowadzone na turecki rynek badanie gemiusAudience opierać się będzie na trzech typach pomiaru: user-centric, site-centric oraz niezależnych badaniach ankietowych.

Pomiar user-centric pozwoli uzyskać informacje o sposobie korzystania z witryn i aplikacji internetowych przez użytkowników sieci. W tym celu wyselekcjonowana zostanie reprezentatywna grupa panelistów - internautów, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w badaniu. Drugim źródłem informacji będzie badanie typu site-centric, dostarczające informacji o ruchu generowanym na ponad 200 witrynach zrzeszonych w IAB Turcja. Danych opisujących strukturę demograficzną tureckich internautów dostarczy IPSOS KMG.