Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Gazeta.pl - przychody z e-reklamy

Gazeta.pl zwiększyła w ub. roku swoją stratę operacyjną o 600 tys. zł, za to uzyskała lepszy - choć nadal ujemny - wynik na poziomie EBITDA. E-reklama przyniosła portalowi Agory 82% wszystkich przychodów za ub. rok. Przychody ogółem wzrosły do 6,7mln zł, a koszty operacyjne - do 32,6 mln zł.

Giełdowa Agora ogłosiła skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2002, a wśród nich także wyniki finansowe portalu Gazeta.pl. Mimo, że strata z działalności operacyjnej portalu zmniejszyła się w IV kwartale ub. roku z 6,2 mln do 5,5 mln zł (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), to jednak strata za cały rok wzrosła o 600 tys. i wyniosła 25,9 mln zł. Strata na poziomie EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) zmniejszyła się w ostatnim kwartale ub. roku do 1,8 w porównaniu z analogicznym okresem 2001 (2,7 mln). Strata EBITDA poprawiła się też nieco jeśli chodzi o wynik roczny - zmniejszyła się z 14,7 mln zł w roku 2001 do 11,2 w 2002.

Wyniki takie są pochodną zwiększenia przychodów z 3,8 mln zł w roku 2001 do 6,7 mln w roku 2002 i odpowiednio z 1,5 do 2,3 mln w ostatnich kwartałach 2001 i 2002. Wzrostowi uległy jednak koszty operacyjne związane z działalnością portalu z 29,1 mln w roku 2001 do 32,6 mln w 2002.

W skonsolidowanym raporcie czytamy także, że przychody ze sprzedaży reklam on-line wyniosły w roku ubiegłym 5,5 mln zł, co w porównaniu z rokiem m 2001 (3 mln) oznacza wzrost na poziomie niemal 88%. Porównując IV kwartały lat 2001 i 2002 wzrost przychodów ze sprzedaży reklam wyniósł 53,5% - odpowiednio 1,3 i 1,9 mln zł.

Przedstawione przez portal dane są co najmniej zaskakujące - choćby jeśli chodzi o wzrost kosztów. Praktycznie zakończyła się budowa portalu, dysponuje on wszystkimi niezbędnymi narzędziami np. zarządzania treścia, która z kolei praktycznie jest darmowa (materiały dostępne w portalu, są w zdecydowanej większości klonami z dziennika "Gazeta Wyborcza"). Tymczasem koszty operacyjne rosną i powiększają się straty portalu, zaś struktura przychodów jest - można by zaryzykować porównanie - zgoła archeologiczna, przypomina bowiem model dochodów dotcomów z ery słynnej bańki internetowej.