GPRS w pre-paid

Nokia umożliwiła niemieckiemu operatorowi VIAG INTERKOM wprowadzenie usług pre-paid w technologii GPRS. W ciągu dwóch lat ten typ płatności będzie przynosił 46% przychodów z usług mobilnych.

Viag Interkom wprowadził usługi typu pre-paid w technologii GPRS oparte na rozwiązaniu Nokia Charging Center. Viag będzie świadczył nowe usługi pod istniejącą już oddzielną marką LOOP dla usług pre-paid. Operator wprowadzi różne sposoby naliczania należności w trybie pre-paid m.in. za dostęp do WAP w zależności od ilości ściągniętych treści lub liczby „kliknięć”.

Szacuje się, że pakietowe transmisje przewyższą transmisje komutowane przed rokiem 2005. Do najważniejszych aplikacji należeć będą: dostęp do korporacyjnych i publicznych danych, finansów osobistych, gry i muzyka.

Konkurencja w sektorze usług bezprzewodowych doprowadziła do rozwoju różnych sposobów płatności. Sposoby płatności coraz silniej łączą się ze sobą - co oznacza, że użytkownicy mogą mieć rachunek post-paid za usługi transmisji głosu i pakiet pre-paid za usługi przesyłu danych.

Oprócz zwiększenia liczby abonentów dzięki oferowaniu płatności pre-paid, operatorzy mogą liczyć też na zmniejszenie liczby klientów przechodzących do konkurencyjnych sieci. Szacuje się, że do 2003 roku usługi typu pre-paid będą stanowiły 46% wszystkich przychodów z usług mobilnych. Natomiast 40% przyszłych przychodów z usług pre-paid będą stanowiły przychody z usług nowej generacji z wartością dodaną.

Liderem w usługach pre-paid są Chiny, zyskujące 11 mln użytkowników w ciągu roku. W Europie także rysuje się tendencja wzrostowa w sektorze usług pre-paid. Usługi te są za to praktycznie nieznane w USA.