GO po półroczu

Skonsolidowane przychody netto Grupy Onet ze sprzedaży w I półroczu br. wyniosły 80,3 mln zł, w ujęciu netto, strata sięgnęła 5,8 mln zł - z czego jednak tylko 0,9 mln zł przypada na II kwartał. Grupa Onet odnotowała w II kwartale br. dodatni wynik operacyjny.

Ogłoszone wyniki za półrocze obejmują także bilans spółek znajdujących się obecnie, po rejestracji 21 stycznia br. podziału d. Optimusa, w „technologicznym” Optimusie. Wśród nich znalazły się spółki będące już także poza grupą technologiczną, np. sprzedane. Dotyczy to zajmującej się dystrybucją sprzętu Lexmarka firmy Printmark czy E-Marketu. Pierwsza z nich miała w zakończonym półroczu 37,2 mln zł przychodów (Optimus sprzeda ją Lexmarkowi za 1,6 mln USD). E-Market, został przejęty przez Polsat jeszcze jesienią ub. roku od Optimusa za 0,3 mln zł, w pierwszym półroczu br. miał wg. raportu GO 2,48 mln zł przychodów.

Aktualną sytuację GO lepiej odzwierciedlają wyniki za II kw. br. Przychody skonsolidowane wyniosły w tym okresie 26,6 mln zł, a zysk operacyjny 1,3 mln zł. GO poniosła w tym okresie stratę netto w wysokości 0,87 mln zł (po dwóch kwartałach 2002 roku Grupa zanotowała jednak stratę operacyjną na poziomie 2,1 mln zł i netto w wysokości poziomie 5,8 mln zł). Za całe pierwsze półrocze br. spółki grupy: Onet i DrQ odnotowały odpowiednio 33,2 mln zł i 13,8 mln zł przychodów. Oznacza to, ze w porównaniu z I półroczem 2001 roku, sprzedaż DrQ wzrosła o 33%; spadły natomiast – o 3% przychody Onetu. Grupa obniżyła w II kw. br. koszty sprzedaży o 15%.

„Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej GRUPA ONET.PL S.A. zanotowały w II kw. 2002 roku dodatni poziom marży EBITDA, który dla DRQ Sp. z o.o. wyniósł 26% a dla Onet.pl S.A. kształtował się na poziomie 15%. W II kwartale 2002 roku skonsolidowany wskaźnik marży EBITDA całej Grupy Kapitałowej wyniósł 18%” – napisano ponadto w komunikacie.