Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

GFK Polonia: 16,7 mln Polaków korzysta z internetu

Ponad połowa Polaków w wieku 15-75 lat (56%) tj. 16,7 mln korzysta z internetu - wynika z badania Insytutu GfK Polonia. Ponad 80% internautów jest w sieci kilka razy w tygodniu lub codziennie.

Badania GFK Polonia potwierdzają stały wzrost liczby internautów w Polsce. W styczniu 2009 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca odsetek osób korzystających z internetu wzrósł o ponad 2%.

Okazuje się, że osiem na dziesięciu internautów (82%) korzysta z sieci kilka razy w tygodniu lub codziennie. Co dziesiąty z nich zagląda do internetu raz w tygodniu. Osoby, które rzadko odwiedzają zasoby internetowe stanowią zaledwie 8% wszystkich internautów.

Ponad połowę badanej populacji (57%) stanowią osoby w wieku 15-45 lat. W tej grupie prawie 80% deklaruje korzystanie z sieci (aż 84% z nich robi to przynajmniej kilka razy w tygodniu).

Badania GfK Polonia mówią, że w domu z internetu korzysta już połowa ankietowanych, niemal co trzecia osoba korzysta z niego również w pracy, szkole lub na uczelni (28%). Co dziesiąty internauta (13%) loguje się do sieci w innych miejscach (np. korzysta z kafejki lub komputera u znajomych lub rodziny).

Wzrasta również liczba użytkowników surfujących za pośrednictwem laptopów - badanie wykazało, że posiada je w domu co piąty respondent.

Wśród celów sięgania do internetu najczęściej wymienia się wyszukiwanie informacji potrzebnych do pracy (prawie 70%) oraz komunikowanie się z innymi za pośrednictwem komunikatorów internetowych, co deklaruje również co siódmy respondent (92% wszystkich użytkowników komunikatorów używa Gadu Gadu, 67% - Skype). Dla ponad połowy respondentów internet jest źródłem rozrywki, plotek i ciekawostek (65%). Prawie połowa (46%) badanych korzysta przez internet z usług finansowo-bankowych.

Badania GfK Polonia wskazują również, że coraz częściej Polacy kupują na aukcjach internetowych - w ten sposób zaopatruje się już 28% osób. Wśród najczęściej kupowanych w sieci produktów wymienia się: książki i muzykę (19%), sprzęt komputerowy (16%) oraz sprzęt RTV (15%.). Najrzadziej kupowane w internecie są artykuły żywnościowe (2%) oraz leki i chemia gospodarcza (po 4%).

Badanie GfK Net Index realizowane jest co miesiąc na próbie 950 osób. Dotyczy zachowań Polaków, związanych z korzystaniem z internetu.

Źródło: PAP