Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

GFI MailArchiver for Exchange

W ofercie firmy SoftPoint pojawił się nowy produkt firmy GFI Software - MailArchiver for Exchange, służący do archiwizacji oraz wyszukiwania wiadomości poczty elektronicznej.

Rozwiązanie służy do archiwowania wewnętrznej i zewnętrznej poczty elektronicznej w przedsiębiorstwie. Zapewnia scentralizowany dostęp do archiwum wszystkim uprawnionym użytkownikom poprzez prosty w obsłudze interfejs webowy.

GFI MailArchiver pobiera wiadomości przechowywane na serwerze Exchange, kompresuje załączniki i archiwizuje w bazie adnych SQL, zgodnej z formatami MS SQL oraz MS Access.