Fuzja Network Associates z McAfee.com

Network Associates dysponuje obecnie ok. 96% znajdujących się w obiegu akcji spółki McAfee.com Zgodnie z przewidywaniami Network Associates, skrócona procedura włączenia spółki McAfee.com do przedsiębiorstwa Network Associates zakończyła się po zamknięciu giełdy Nasdaq w dniu 13 września 2002 r.

Po tej dacie akcje zwykłe serii A firmy McAfee.com przestały być przedmiotem publicznego obrotu, a McAfee.com przestała istnieć jako odrębna spółka.

Za każdą znajdującą się w obiegu akcję zwykłą klasy A firmy McAfee.com, akcjonariusze otrzymali 0,675 akcji firmy Network Associates oraz 8,00 USD w gotówce. Po połączeniu spółek każda z pozostałych akcji zwykłych klasy A firmy McAfee.com zostanie przekształcona w prawo do otrzymania takiej samej liczby akcji Network Associates i kwoty

w gotówce. Akcjonariusze mają przy tym prawo do skorzystania z niezależnej wyceny akcji (appraisal rights).