Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Fuzja Network Associates z McAfee.com

Network Associates dysponuje obecnie ok. 96% znajdujących się w obiegu akcji spółki McAfee.com Zgodnie z przewidywaniami Network Associates, skrócona procedura włączenia spółki McAfee.com do przedsiębiorstwa Network Associates zakończyła się po zamknięciu giełdy Nasdaq w dniu 13 września 2002 r.

Po tej dacie akcje zwykłe serii A firmy McAfee.com przestały być przedmiotem publicznego obrotu, a McAfee.com przestała istnieć jako odrębna spółka.

Za każdą znajdującą się w obiegu akcję zwykłą klasy A firmy McAfee.com, akcjonariusze otrzymali 0,675 akcji firmy Network Associates oraz 8,00 USD w gotówce. Po połączeniu spółek każda z pozostałych akcji zwykłych klasy A firmy McAfee.com zostanie przekształcona w prawo do otrzymania takiej samej liczby akcji Network Associates i kwoty

w gotówce. Akcjonariusze mają przy tym prawo do skorzystania z niezależnej wyceny akcji (appraisal rights).