Fundusze venture capital w USA z rekordowymi wpływami

W ostatnim kwartale amerykańskie fundusze venture capital zebrały rekordową sumę od inwestorów. Również inne formy inwestycji private equity zanotowały wzrost. Zmianie uległa taktyka inwestorów, którzy lokują pieniądze w mniejszej ilości sprawdzonych funduszy. W Europie wpływy są znacznie niższe niż przed rokiem.

Fundusze venture capital zbierają pieniądze od inwestorów i lokują je w akcje najlepszych ich zdaniem spółek sektora niepublicznego, czyli nie notowanych na giełdzie. Są jedną z form inwestycji private equity, czyli wykonywanych na niepublicznym rynku kapitałowym.

Korzystanie z finansowania działalności za pomocą funduszy venture capital jest charakterystyczne dla internetowych start-upów, które same nie posiadają odpowiednio dużego kapitału, by rozpocząć działalność na dużą skalę. Inwestowanie w firmy tego typu wiąże się z dużym ryzykiem, ale jak pokazują przykłady różnych serwisów internetowych, może też przynieść znaczne zyski. Wiele firm długo pozostaje na rynku niepublicznym. Nawet wyceniany na około 50 mld dolarów Facebook nie wszedł jeszcze na giełdę.

Wyniki w USA

Dow Jones podaje, że w USA fundusze venture capital skorzystały z ogólnego przypływu pieniędzy do amerykańskich funduszy private equity. Łącznie, w pierwszym kwartale 2011 roku, inwestycje w rynek niepubliczny wyniosły 31,6 mld dolarów. Rok temu było to tylko 13,5 mld.

7,7 mld z łącznych inwestycji private equity w 2011 roku trafiło do funduszy venture capital. Jest to rekordowo wysoki wpływ i prawie dwukrotny wzrost w stosunku do zeszłorocznego wyniku - 3,9 mld. Inwestorzy instytucjonalni i komandytariusze chętniej inwestują w venture capital, ale koncentrują się na mniejszej ilości bardziej zaufanych funduszy. Same firmy Bessemer i Sequoia Capital zebrały prawie 3 mld.

3,9 mld przyciągnęły fundusze inwestujące w firmy na wczesnym etapie rozwoju. To o 736 mln więcej niż w pierwszym kwartale 2010. Rok temu, te które zajmują się późnym etapem rozwoju nie zebrały żadnych pieniędzy, ale w tym kwartale uzyskały aż 1,5 mld. Fundusze venture capital inwestujące w firmy na różnych etapach zebrały 2,3 mld, czyli o 26 proc. mnij niż rok temu.

Wyniki w Europie

W Europie inwestycje private equity wyniosły 8,2 mld, czyli o 39 proc. więcej niż przed rokiem. Nie przyniosło to jednak wzrostu wpływów do funduszy venture capital. Dow Jons podaje, że 5 takich funduszy w Europie zebrało tylko 653 mln dolarów. W pierwszym kwartale 2010 roku było ich 13 i uzbierały 1,3 mld.

Na Starym Kontynencie wszystkie pieniądze zebrane przez venture capital dotyczyły inwestycji w firmy na wczesnym etapie rozwoju. Jest to zmiana w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego, kiedy fundusze inwestujące w tę część rynku niepublicznego zebrały 68 proc. łącznych wpływów. Wtedy 32 proc. przypadło w udziale funduszom inwestującym w firmy na różnych etapach rozwoju.