Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Francja - kraina open source?

Francuski rząd zamierza do 2007 r. skomputeryzować administrację państwową - odbywać się to będzie w ramach projektu ADELE. Francuzi zamierzają ograniczać korzystanie z rozwiązań Microsoftu - na rządowych komputerach mają zostać zastosowane systemy operacyjne i aplikacje o otwartym kodzie (open source). "Otwarte" systemy mają również zostać zainstalowane na części rządowych komputerów dziś pracujących pod kontrolą Windows.

Odsetek komputerów, na których ma nastąpić migracja z Windows do systemów open source'owych, nie została jeszcze ustalona - rozważa się 5, 10 lub 15%. W tej chwili z systemów innych niż Windows korzysta jedynie ok. 2% rządowych komputerów (owe 2% to komputery pracujące pod kontrolą "systemu autorstwa firmy z Zachodniego Wybrzeża USA" - nazwy systemu ani firmy nie podano).

Zdaniem Jacquesa Saureta, szefa francuskiej Agencji Rozwoju Administracji Elektronicznej, wprowadzenie do administracji publicznej oprogramowania open source umożliwi rządowi zdobycie doświadczenia w zakresie zarządzania różnymi systemami operacyjnymi. Dodatkowo, pozwoli to na porównanie kosztów korzystania z poszczególnych OS'ów.