Francja - kraina open source?

Francuski rząd zamierza do 2007 r. skomputeryzować administrację państwową - odbywać się to będzie w ramach projektu ADELE. Francuzi zamierzają ograniczać korzystanie z rozwiązań Microsoftu - na rządowych komputerach mają zostać zastosowane systemy operacyjne i aplikacje o otwartym kodzie (open source). "Otwarte" systemy mają również zostać zainstalowane na części rządowych komputerów dziś pracujących pod kontrolą Windows.

Odsetek komputerów, na których ma nastąpić migracja z Windows do systemów open source'owych, nie została jeszcze ustalona - rozważa się 5, 10 lub 15%. W tej chwili z systemów innych niż Windows korzysta jedynie ok. 2% rządowych komputerów (owe 2% to komputery pracujące pod kontrolą "systemu autorstwa firmy z Zachodniego Wybrzeża USA" - nazwy systemu ani firmy nie podano).

Zdaniem Jacquesa Saureta, szefa francuskiej Agencji Rozwoju Administracji Elektronicznej, wprowadzenie do administracji publicznej oprogramowania open source umożliwi rządowi zdobycie doświadczenia w zakresie zarządzania różnymi systemami operacyjnymi. Dodatkowo, pozwoli to na porównanie kosztów korzystania z poszczególnych OS'ów.