France Telecom z zyskiem

France Telecom przedstawił w poniedziałek francuskim władzom regulacyjnym ofertę wymiany akcji operatora komórkowego Orange, zaskakując równocześnie rynek publikacją dobrych wyników za pierwsze półrocze.

Zysk netto telekomu wzrósł w tym okresie do 2,5 miliarda euro wobec straty na

poziomie 12,2 miliarda w analogicznym okresie roku ubiegłego, zaś zysk operacyjny wyniósł 4,645 miliarda euro.

Spółka podała również, że ma na celu osiągnięcie w tym roku wzrostu sprzedaży na poziomie 3-5 procent i potwierdziła, że planuje osiągnąć relację długu netto do zysku operacyjnego przed amortyzacją w wysokości 3,0. FT poinformował ponadto, że w pierwszym półroczu zysk operacyjny Orange wyniósł 2,086 miliarda euro, a w wypadku Wanadoo - 60 milionów euro.

France Telecom zaoferował 7,3 mld euro w akcjach za udziały spółki Orange. Koncern przekaże 11 swych akcji za 25 akcji Orange, operatora telefonii komórkowej. W pakiecie 13,8 proc. udziałów, będącym przedmiotem oferty, jeden walor spółki Orange został wyceniony na 9,94 euro, czyli 18 proc. powyżej ceny piątkowego zamknięcia.