Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

France Telecom z zyskiem

France Telecom przedstawił w poniedziałek francuskim władzom regulacyjnym ofertę wymiany akcji operatora komórkowego Orange, zaskakując równocześnie rynek publikacją dobrych wyników za pierwsze półrocze.

Zysk netto telekomu wzrósł w tym okresie do 2,5 miliarda euro wobec straty na

poziomie 12,2 miliarda w analogicznym okresie roku ubiegłego, zaś zysk operacyjny wyniósł 4,645 miliarda euro.

Spółka podała również, że ma na celu osiągnięcie w tym roku wzrostu sprzedaży na poziomie 3-5 procent i potwierdziła, że planuje osiągnąć relację długu netto do zysku operacyjnego przed amortyzacją w wysokości 3,0. FT poinformował ponadto, że w pierwszym półroczu zysk operacyjny Orange wyniósł 2,086 miliarda euro, a w wypadku Wanadoo - 60 milionów euro.

France Telecom zaoferował 7,3 mld euro w akcjach za udziały spółki Orange. Koncern przekaże 11 swych akcji za 25 akcji Orange, operatora telefonii komórkowej. W pakiecie 13,8 proc. udziałów, będącym przedmiotem oferty, jeden walor spółki Orange został wyceniony na 9,94 euro, czyli 18 proc. powyżej ceny piątkowego zamknięcia.