Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

France Telecom głęboko pod kreską

Ubiegłoroczna strata koncernu netto wyniosła 20,7 mld EURO. Rekordowo słaby wynik jest następstwem dużych odpisów inwestycyjnych.

Wśród największych z nich znalazły się przejęcia takich firm jak: Wind (1,6 mld EURO), Equant (4,4 mld EURO), czy Orange Switzerland (0,9 mld EURO). Zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) francuskiego telekomu wyniósł 14,9 mld EURO (czyli o 30,9% więcej niż rok wcześniej), zaś zysk operacyjny - 6,8 mld EURO. Przychody grupy France Telecom w ub.r. obliczono na 46,6 mld EURO (wzrost o 8,4% w porównaniu z rokiem 2001).

Wartość netto długu francuskiego giganta wyniósł na koniec 2002 r. ok. 68 mld EURO (4,6 mld więcej niż rok wcześniej). Zarząd France Telecom ocenia, że w roku 2003 przychody firmy wzrosną o 3-5%, zaś tempo wzrostu zysku operacyjnego i EBITDA będzie dwucyfrowe. Największe nadzieje na zwiększenie zysku koncern wiąże ze sprzedażą usług dostępu do Internetu i telefonią komórkową.

Aby zredukować zadłużenie, FT planuje nową emisję akcji o wartości 15 mld euro.