Forum BEA Systems

BEA System, firma dostarczająca infrastrukturę dla e-biznesu odbywa w Warszawie swoje dwudniowe forum regionalne.

Podczas swojego pierwszego forum regionalnego w Warszawie, przedstawiciele firmy spotkali się z ok. 200 gośćmi i partnerami BEA Systems. W czwartek Alexander Kopriwa, dyrektor programów międzynarodowych Instytutu Badań Przemysłu Meta Group, wygłosił prezentację na temat trendów w e-biznesie, w tym na rynku serwerów aplikacyjnych. Według raportu Gartner Dataquest, udziały BEA Systems w tym rynku, liczone na podstawie przychodów z licencji, wynosiły w ub. roku 41 proc.

Ponadto Leon Baranovsky, dyrektora ds. Zarządzania Produktem w BEA Systems, przedstawił prezentację na temat używania platformy BEA WebLogic E-Business Platform – rozwiązania dla biznesu oraz e-biznesowych aplikacji, obejmujących handel, portale, integrację i serwis dla stron WWW, stosowanych w takich dziedzinach jak finanse, media, telekomunikacja.

Dziś Baranovsky przedstawi metody kalkulacji rzeczywistych kosztów działania oraz strategie zwrotu nakładów inwestycyjnych w branży e-biznesu.

BEA Systems rozpoczęła działalność w Europie Środkowowschodniej w roku 1996. Firma zatrudnia ponad 160 pracowników rozlokowanych w 11 biurach w większości państw regionu. Na świecie firma posiada ponad 11 tys. klientów. Platformę e-biznesowa BEA stosuje na świecie w oferowanych przez siebie rozwiązaniach informatycznych ponad 2100 autoryzowanych partnerów.