Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Flickr protestuje

Flickr, fotograficzny serwis Yahoo!, nie ma szczęścia do niektórych swoich użytkowników. Najwyraźniej uwielbiają oni protestować. Od dwóch miesięcy działa grupa, która protestuje przeciwko ewentualnemu przejęciu Yahoo! przez Microsoft, a jej członkowie twierdzą, że porzucą Flickr jeśli dojdzie do porozumienia pomiędzy obiema firmami. Teraz w serwisie powstały dwie grupy, których członkowie protestują przeciwko uruchomieniu przez Flickr serwisu wideo.

W skład obu wchodzi w sumie ponad 7000 użytkowników. Mówią oni, że nie chcą, by z Flickra zrobiło się drugie YouTube. Z jednej strony uważają, że skoro można będzie wgrywać na serwery filmy, to powinno być też możliwe wgrywanie większych zdjęć niż obecnie. Ponadto obawiają się problemów z łączami i serwerami, które mogą się pojawić, jeśli wideo Flickra zdobędzie popularność.

Warto tutaj wspomnieć, że już dawno inni użytkownicy Flickra założyli grupę domagającą się uruchomienia serwisu wideo.