Firmy chętnie korzystają z konferencji internetowych

Firmy wciąż szukają dobrych rozwiązań pozwalających na redukcję kosztów podróży służbowych, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu wydajności. Coraz popularniejsze (i co najważniejsze - tanie lub całkowicie bezpłatne) stają się konferencje internetowe. Według Frost & Sullivan w najbliższych latach rozwijający się region Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polska), ma szanse stać liderem w dziedzinie konferencji internetowych.

Według najnowszej analizy dokonanej przez Frost & Sullivan pt. European Hosted Web Conferencing Services Market, w 2008 roku przychody na tym rynku hostowanych usług konferencji internetowych wyniosły 162,6 mln USD i szacuje się, że w roku 2014 osiągną one poziom 657,1 mln USD.

W roku 2008 rynek usług hostingowych w dziedzinie konferencji internetowych w regionie CEE został wyceniony na 3,2 mln USD. Prawdopodobnie wzrośnie on ponad pięciokrotnie i osiągnie poziom 16,7 mln USD w 2014 r. "Polska jest uważana za kraj, który może pełnić rolę głównego czynnika napędzającego ten wzrost, jako że obserwujemy wzrost popularności usług związanych z organizacją konferencji internetowych." - stwierdza Petruczynik, analityk Frost & Sullivan.

W roku 2010 i w kolejnych latach region Europy Środkowo-Wschodniej (Central-Eastern Europe), ma szanse stać się liderem w dziedzinie konferencji internetowych. Będzie to wynikiem nasycenia rynków w pozostałych regionach. Bardzo możliwe, że wzrost przychodów w tych regionach będzie spowodowany dużym wolumenem sprzedaży, a nie wyższymi cenami. W efekcie, uczestnicy międzynarodowi tacy, jak Cisco/WebEx i Microsoft, będą koncentrować się na krajach rozwijających się (Polska, Rosja, Republika Czeska czy Węgry).

Rosnące zainteresowanie technologiami Web 2.0 (takimi jak wiki, blogi i portale społecznościowe) w sektorze przedsiębiorstw ma również wpływ na zmiany zachodzące w modelach komunikacji pomiędzy firmami. Choć rozwój usług konferencji internetowych w Europie jest oceniany pozytywnie, to wciąż pojawiają się nowe wyzwania i problemy, takie jak rosnąca konkurencja, nasilająca się presja cenowa oraz ogólna niska świadomość możliwości przeprowadzania konferencji w sieci WWW.