Fałszywi eksperci - jedno ze zjawisk w sieci

Co trzeci internauta napotkał w sieci osobę podszywająca się pod specjalistę.

Większość polskich internautów (57 proc.) korzysta z porad eksperckich, zamieszczanych w sieci - wynika z badania "Mądry Internet", przeprowadzonego na zlecenie Netii. Dotyczy to m.in. porad medycznych, prawnych i finansowych.

Częściej z porad korzystają kobiety (61 proc. wobec niecałych 54 proc. mężczyzn). Jeżeli zaś chodzi o wiek, wyraźnie prowadzą osoby z przedziału 35-44 lat (66 proc.) oraz 25-34 lat (64 proc.). Najrzadziej z rad ekspertów korzystają młodzi internauci.

O silnej pozycji internetowych ekspertów może świadczyć fakt, iż nieodpowiedzialne przypisywanie sobie takiej roli jest zdecydowanie negatywnie oceniane przez internautów (62 proc.). Z wystąpieniem takiej sytuacji spotkało się 32 proc. respondentów, co stawia ją w rzędzie względnie uciążliwych zjawisk.

Warto przy tym wspomnieć, że polscy internauci są wrażliwi na jakość informacji, czy porad zamieszczanych w internecie. Zdecydowana większość z nich negatywnie ocenia również publikowanie lub rozsyłanie niesprawdzonych, mogących wprowadzić w błąd informacji dotyczących: leków lub innych porad medycznych (86 proc.), produktów lub usług (75 proc.) oraz informacji innego typu, jak informacje słownikowe, encyklopedyczne (66 proc.).