Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Fala pozwów o piractwo zbliża się do polskich granic

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) nie ustaje w wysiłkach, aby oczyścić Internet z muzycznego piractwa. Prawnicy stowarzyszenia wnieśli kolejną porcję pozwów przeciwko osobom podejrzanym o nielegalne rozpowszechnianie muzyki przy pomocy sieci P2P. Imponuje zarówno liczba pozwów jak i ich zasięg - pozwanych zostało ok. 2,1 tysiąca osób z 16 państw, w tym z Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i... Islandii.

Pozwy złożono przeciw mieszkańcom Argentyny, Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Hong Kongu, Islandii, Irlandii, Japonii, Niemiec, Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch, podejrzanym o udostępnianie dóbr chronionych prawe autorskim w sieciach P2P FastTrack, Gnutella, eDonkey, DirectConnect, BitTorrent, WinMx i SoulSeek. Tym samym pozwy przeciwko osobom o innym niż amerykańskie obywatelstwie przekroczyły poziom 3,8 tys. (w Stanach Zjednoczonych było ich do tej pory niemal pięciokrotnie więcej - ponad 15,5 tys.).

Zdaniem Johna Kennedy'ego, prezesa IFPI, tak znacząca eskalacja działań prawnych jest czytelnym sygnałem dla wszystkich "uploaderów", że dla muzycznego piractwa w Internecie nie ma bezpiecznej przystani.

Przypomnijmy, że obok zdecydowanych akcji prawnych IFPI prowadzi też szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną, informującą o konsekwencjach piractwa w Sieci. Jej elementami są m.in. akcja organizacji charytatywnej Childnet International skierowana do rodziców, Copyright Security Guide dla biznesu i administracji rządowej oraz promocja oprogramowania Digital File Check (o tym ostatnim informowaliśmy w artykule "Digital File Check - suma wszystkich strachów?").

Mimo coraz większej liczby pozwów wnoszonych przez organizacje reprezentujące przemysł fonograficzny, liczba użytkowników sieci P2P wciąż rośnie. Internauci najwyraźniej nic sobie nie robią z prawnych konsekwencji udostępniania w Internecie nieautoryzowanych kopii plików - szerzej na temat piszemy w tekście "Pozwy nie pomagają - popularność P2P rośnie". A liczbę krążących po sieciach P2P plików z piosenkami szacuje się na ok. 900 mln.