Fala pozwów o piractwo zbliża się do polskich granic

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) nie ustaje w wysiłkach, aby oczyścić Internet z muzycznego piractwa. Prawnicy stowarzyszenia wnieśli kolejną porcję pozwów przeciwko osobom podejrzanym o nielegalne rozpowszechnianie muzyki przy pomocy sieci P2P. Imponuje zarówno liczba pozwów jak i ich zasięg - pozwanych zostało ok. 2,1 tysiąca osób z 16 państw, w tym z Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i... Islandii.

Pozwy złożono przeciw mieszkańcom Argentyny, Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Hong Kongu, Islandii, Irlandii, Japonii, Niemiec, Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch, podejrzanym o udostępnianie dóbr chronionych prawe autorskim w sieciach P2P FastTrack, Gnutella, eDonkey, DirectConnect, BitTorrent, WinMx i SoulSeek. Tym samym pozwy przeciwko osobom o innym niż amerykańskie obywatelstwie przekroczyły poziom 3,8 tys. (w Stanach Zjednoczonych było ich do tej pory niemal pięciokrotnie więcej - ponad 15,5 tys.).

Zdaniem Johna Kennedy'ego, prezesa IFPI, tak znacząca eskalacja działań prawnych jest czytelnym sygnałem dla wszystkich "uploaderów", że dla muzycznego piractwa w Internecie nie ma bezpiecznej przystani.

Przypomnijmy, że obok zdecydowanych akcji prawnych IFPI prowadzi też szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną, informującą o konsekwencjach piractwa w Sieci. Jej elementami są m.in. akcja organizacji charytatywnej Childnet International skierowana do rodziców, Copyright Security Guide dla biznesu i administracji rządowej oraz promocja oprogramowania Digital File Check (o tym ostatnim informowaliśmy w artykule "Digital File Check - suma wszystkich strachów?").

Mimo coraz większej liczby pozwów wnoszonych przez organizacje reprezentujące przemysł fonograficzny, liczba użytkowników sieci P2P wciąż rośnie. Internauci najwyraźniej nic sobie nie robią z prawnych konsekwencji udostępniania w Internecie nieautoryzowanych kopii plików - szerzej na temat piszemy w tekście "Pozwy nie pomagają - popularność P2P rośnie". A liczbę krążących po sieciach P2P plików z piosenkami szacuje się na ok. 900 mln.