Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Excite zmienia audytora

[email protected] postanowił zmienić firmę audytorską dzień po wydaniu przez nią niekorzystnej oceny perspektyw portalu.

Audytorzy Ernst&Young wyrazili w swoim raporcie opinię, że jeden z czołowych do niedawna portali i dostawca szerokopasmowego dostępu do Internetu może mieć kłopoty z utrzymaniem się na powierzchni. Następnego dnia Excite podał informację, że Ernst&Young nie będzie już zajmował się weryfikacją jego sprawozdań finansowych. Miejsce E&Y zajął PricewaterhouseCoopers.

Według rzeczniczki @Home Corporation, Alison Bowman, zbieżność obu wydarzeń – wydania raportu i zmiany audytora - jest całkowicie przypadkowa. Zmiana była planowana już od 2 miesięcy, a więc zanim negatywny raport ujrzał światło dzienne. Obecnie 23% akcji i 74% głosów na WZA spółki posiada AT&T. Audytorem telekomu jest PricewaterhouseCoopers i stąd, jak wyjaśnia rzeczniczka @Home wynikają działania Excite. AT&T miała zaproponować zmianę audytora, bez podania przyczyn, pod koniec czerwca br.

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników audytu E&Y, notowania Excite spadły o niemal połowę, z 99 centów do 49 centów. Po informacji o zmianie audytora ich wartość wzrosła do 56 centów. Wartość akcji spółki, w stosunku do górki z kwietnia 1999, spadła o 99%.

W ub. poniedziałek At Home Corporation złożyła informację w giełdowej Komisji Bezpieczeństwa i Obrotu, z których wynika, że nie spełnia warunków notowania na Nasdaq. Wycofanie z notowań może być pierwszym krokiem do złożenia wniosku o sądową ochronę podczas postępowania upadłościowego.

<i>Źródło: NYTimes</i>