Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Eurostat: 93% polskich przedsiębiorstw z dostępem do internetu

Wg najnowszego raportu Eurostat 93% przedsiębiorstw UE posiada dostęp do internetu. W Polsce ten odsetek przedstawia się identycznie.

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, opublikował dane obrazujące stopień wykorzystania internetu przez przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej zatrudniające przynajmniej 10 pracowników.

Dostęp do internetu w Polsce ma 93% przedsiębiorstw - tyle samo wynosi średnia krajów Unii Europejskiej. Najwyższy odsetek podłączonych przedsiębiorstw znajduje się w krajach niderlandzkich oraz Finlandii (po 99%), Danii (98%), Belgii, Austrii i Słowenii (po 97%). Najgorzej sytuacja przedstawia się w Rumunii (67%).

Jeśli chodzi o szerokopasmowy dostęp do sieci to europejska średnia przedsiębiorstw korzystających z internetu w ten sposób wynosi 81%. Najlepiej sytuacja przedstawia się w Hiszpanii, Francji i Finlandii (po 92%) oraz w Belgii. Polska z wynikiem 59% znalazła się w grupie nielicznych państw, gdzie szerokopasmowy dostęp do sieci ma mniej niż 60% przedsiębiorstw. Gorzej jest już tylko w Rumunii (44%) i na Litwie (56%).

Własną witrynę internetową - wg Eurostatu - ma 57% polskich przedsiębiorstw (o 4% więcej niż przed rokiem), średnia Unii wynosi 64%.

Na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej polskie przedsiębiortstwa kiepsko wypadają pod względem korzystania z internetu w celach rekrutacyjnych (14% firm zamieszcza ogłoszenia lub formularze na www) - średnia unijna wynosi prawie dwa razy więcej.

Płatności online wykorzystuje 8% firm znad Wisły (w krajach UE - 10%), możliwość rezerwacji lub zamówienia towaru przez internet jest domeną tylko 11% firm polskich, podczas gdy w Unii w tej samej grupie firm odsetek ten wynosi 26%.

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu