Eurostat: 93% polskich przedsiębiorstw z dostępem do internetu

Wg najnowszego raportu Eurostat 93% przedsiębiorstw UE posiada dostęp do internetu. W Polsce ten odsetek przedstawia się identycznie.

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, opublikował dane obrazujące stopień wykorzystania internetu przez przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej zatrudniające przynajmniej 10 pracowników.

Dostęp do internetu w Polsce ma 93% przedsiębiorstw - tyle samo wynosi średnia krajów Unii Europejskiej. Najwyższy odsetek podłączonych przedsiębiorstw znajduje się w krajach niderlandzkich oraz Finlandii (po 99%), Danii (98%), Belgii, Austrii i Słowenii (po 97%). Najgorzej sytuacja przedstawia się w Rumunii (67%).

Jeśli chodzi o szerokopasmowy dostęp do sieci to europejska średnia przedsiębiorstw korzystających z internetu w ten sposób wynosi 81%. Najlepiej sytuacja przedstawia się w Hiszpanii, Francji i Finlandii (po 92%) oraz w Belgii. Polska z wynikiem 59% znalazła się w grupie nielicznych państw, gdzie szerokopasmowy dostęp do sieci ma mniej niż 60% przedsiębiorstw. Gorzej jest już tylko w Rumunii (44%) i na Litwie (56%).

Własną witrynę internetową - wg Eurostatu - ma 57% polskich przedsiębiorstw (o 4% więcej niż przed rokiem), średnia Unii wynosi 64%.

Na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej polskie przedsiębiortstwa kiepsko wypadają pod względem korzystania z internetu w celach rekrutacyjnych (14% firm zamieszcza ogłoszenia lub formularze na www) - średnia unijna wynosi prawie dwa razy więcej.

Płatności online wykorzystuje 8% firm znad Wisły (w krajach UE - 10%), możliwość rezerwacji lub zamówienia towaru przez internet jest domeną tylko 11% firm polskich, podczas gdy w Unii w tej samej grupie firm odsetek ten wynosi 26%.

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu