Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Europa lubi .biz

Ponad 35% wszystkich zarejestrowanych do tej pory domen z sufiksem .biz zarezerwowały europejskie firmy. Prym w tej dziedzinie wiodą Niemcy i Brytyjczycy.

Ponad 35% wszystkich zarejestrowanych do tej pory domen z sufiksem .biz zarezerwowały europejskie firmy. Najwięcej, bo 12% witryn z rozszerzeniem .biz zarejestrowały niemieckie firmy. Firmy brytyjskie zarejestrowały w sumie 9% domen z rozszerzeniem .biz. Dane na ten temat przedstawione zostały w raporcie opublikowanym przez firmę analityczną vnunet.com.

Z opracowania wynika również, iż domeny z sufiksem .biz najchętniej rezerwują małe i średnie przedsiębiorstwa - zdaniem analityków, pojawienie się nowych, ściśle przypisanych celom biznesowym, domen było jest dla nich szansą na promowanie marki. Raport nie zawiera, niestety, precyzyjnych informacji o tym, jaki procent domen .biz zarezerwowali przedsiębiorcy z innych kontynentów. Analitycy zwracają jednak uwagę na fakt, iż nowa domena cieszą się raczej równą popularnością - co wyraźnie różni ją od domeny .com, z której korzystają przede wszystkim firmy z USA (blisko 85% domen .com zarezerwowanych jest przez amerykańskie przedsiębiorstwa).