Euro-Tax.pl planuje debiut na NewConnect

Na początku 2010 roku Euro-Tax.pl S.A. planuje debiut na NewConnect.

Spółka działa na rynku doradztwa w zakresie zwrotu podatku nadpłaconego przez osoby legalnie pracujące za granicą. Firma dostarcza swoje usługi wyłącznie w modelu e-commerce.

"Upublicznienie jest dla nas przede wszystkim narzędziem do podkreślenia wiarygodności marki Euro-Tax.pl, zarówno dla klientów, jak i kontrahentów" - powiedział Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A. - "Każdego roku pomagamy zwrócić kilkudziesięciu tysiącom klientów średnio ponad 2,5 tys. PLN na osobę."

Euro-Tax.pl S.A. jest spółką holdingową, która zarządza trzema spółkami zależnymi: Euro-Tax.pl Sp. z o.o., CUF Sp. z o.o. (spółka odpowiedzialna za przeprowadzanie i rozliczanie zwrotów podatków od zagranicznych urzędów skarbowych), EuroCredit.pl Sp. z o.o. (oferuje usługi inkasa czeków skarbowych oraz usługi finansowe skierowane do polskiej emigracji).

Spółki zależne działają na rynku zwrotu podatku od ponad 7 lat. Ich głównym źródłem przychodów jest prowizja od zrealizowanego zwrotu, która wynosi około 15%.

Według konserwatywnej prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl osiągnie ona w 2009 roku 7,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz 2,2 mln PLN zysku netto. Natomiast w roku 2010 przychody ze sprzedaży mają wynieść do 10,5 mln PLN, a zysk netto 3 mln PLN - rentowność netto utrzymywać się będzie na stałym poziomie ok. 30%.

"Przyjęta pięcioletnia strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl, na lata 2008-2012, przewiduje odzyskanie łącznie ponad 370 mln PLN nadpłaconych podatków dla ponad 170 tys. osób. Osiągniemy wówczas 15 mln zysku netto" - mówi Andrzej Jasieniecki, Wiceprezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.