Era ma kredyt

Polska Telefonia Cyfrowa podpisała umowę na refinansowanie kredytu bankowego na kwotę 650 mln EUR na rozwój sieci GSM i start UMTS.

Kredyt zostanie wykorzystany m.in. na spłacenie zadłużenia bankowego w wysokości 672 mln DEM (343 mln EUR), zaciągniętego w roku 1997, którego organizatorem i gwarantem był Citibank. Nowy kredyt został zagwarantowany przez konsorcjum Deutsche Bank, Dresdner Bank Luxembourg, EBOiR oraz Deustsche Bank Polska. Umowa kredytowa została podpisana na 5 lat. Kredyt składa się z dwóch transz: jednej o wartości 390 mln EUR, dostępnej w EUR i innych walutach zagranicznych oraz drugiej o wartości 260 mln EUR, dostępnej w złotówkach.

Polska Telefonia Cyfrowa zamierza wykorzystać kwotę 150 mln EUR na pokrycie tegorocznych opłat licencyjnych związanych z telefonią UMTS. Kwota 100 mln EUR, niezbędna do uiszczenia całej opłaty za licencję UMTS w 2001 r., zostanie pokryta z podwyższonego kapitału spółki. Trwają negocjacje z udziałowcami Polskiej Telefonii Cyfrowej dotyczące szczegółów tej operacji. Wysokość kwoty o jaką zostanie podniesiony kapitał nie jest jeszcze znana.