Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Energis: usługi DSL na początku 2005 r.?

W tej chwili trwają rozmowy w sprawie pozyskania przez Energis Polska nowego inwestora finansowego. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na uruchomienie nowych usług - w tym szerokopasmowego dostępu do sieci.

Informacje podajemy za "Rzeczpospolitą". Nie wiadomo, z kim negocjuje Energis Polska. Pewne jest jednak to, że pozyskane fundusze mają zostać wykorzystane na inwestycje.

Finał rozmów ma nastąpić za 3-4 tygodnie.

Energis Polska zamierza rozpocząć świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Operator planuje, że usługi DSL będą dostępne w I kwartale 2005 roku.

Oferta ma być otwarta nie tylko dla klientów biznesowych, ale również użytkowników końcowych, m.in. tych, którzy korzystają z alternatywnych numerów "wdzwanianych" uruchomionych przez serwisy internetowe dzięki firmie Energis.