Emisję obligacji TP S.A. objął PTK Centertel

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. poinformował o tym, że podmiot powiązany z operatorem - PTK Centertel - nabył papiery wartościowe wyemitowane przez TP S.A. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 28 mln zł.

Przypomnijmy, że w dniu 1 października br. Telekomunikacja Polska dokonała emisji obligacji w ramach programu emisyjnego z 2002 roku. Emisja została w całości objęta przez PTK Centertel. Przypomnijmy, że w TPSA jest większościowym udziałowcem Centertela, posiadając 66% kapitału zakładowego.

Łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 28 mln zł.

Wyemitowane obligacje są denominowane w polskich złotych i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.