Elektrim wyjaśnia

Elektrim podał, że kupno akcji Poland.com nie doszło do skutku z powodu niższej wyceny usług, które Elektrim miał przenieść na Poland.com oraz nieprawdziwej informacji, o tym że Poland.com jest jedynym udziałowcem Chip Online.

19 lutego br. nie doszło do zrealizowania transakcji, ponieważ nie zostały spełnione wszystkie warunki określone w umowie inwestycyjnej. Wycena praw przenoszonych na spółkę Poland.com przez Elektrim, dokonana przez

, określiła ich wartość na kwotę niższą niż 6,5 mln USD, jak zakładała umowa.

Drugim powodem nie objęcia akcji portalu przez Elektrim była niezgodna z prawdą informacja, że Poland.com jest jedynym właścicielem wortalu Chip Online. W oficjalnym komunikacie Elektrim podał, że „z posiadanych dokumentów wynika, iż Poland.com nie ma prawa od nieograniczonego dysponowania domeną chip.pl”.

Elektrim zadeklarował gotowość do rozmów na temat inwestycji w spółkę Poland.com. Odbędą się one prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

We wrześniu 2000 r. Elektrim podpisał z MCI Management umowę, zgodnie z którą Elektrim miał objąć do 55,01% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników, za kwotę 16,3 mln USD w gotówce i usługach.

19 września 2000 r. Elektrim udzielił Poland.com pożyczki w wysokości 15 mln zł, która ma zostać spłacona do 30 marca 2001 r. Odsetki od kredytu wyznacza stopa WIBOR powiększona o 2%. Jako zastaw rejestrowy ustalono należący do MCI pakiet 3 mln 300 tys akcji Poland.com (czyli 51% kapitału akcyjnego portalu). 19 grudnia 2000 r. Elektrim udzielił Poland.com drugiej pożyczki, w wysokości 4,8 mln zł, gwarantowanej przez ten sam pakiet akcji, z takim samym oprocentowaniem i terminem płatności. Środki z tej pożyczki nie zostały jeszcze w całości przekazane Poland.com.