Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Elektrim nie wykupił terminowo udziałów w Easy Net i AGS New Media

Umowa przewidywała, że transakcja zostanie zrealizowana do 16 października.

Jak mówi Ewa Bojarska, rzecznik prasowy Elektrimu, przyczyny opóźnienia są czysto proceduralne i związane z emisją akcji, którą obejmie Eastbridge.

Aby uniknąć rozliczenia gotówkowego (co przewiduje umowa w razie nie realizacji zakupu w terminie) obie strony zgodziły się na przesunięcie finalizacji.Zdaniem Ewy Bojarskiej zajmie to około dwu tygodni.