Ebay.pl wprowadził weryfikację tożsamości sprzedawców

Począwszy od dzisiaj, czyli 1 września br. osoby korzystające z serwisu eBay.pl muszą poddać się weryfikacji tożsamości. Dotyczy to tych, którzy chcą mieć możliwość wystawiania nowych aukcji po 4 października br.

Aukcje rozpoczęte przed 4 października zostaną zakończone w zwykłym terminie. Konta osób o zweryfikowanej tożsamości nie będą specjalnie oznaczane, gdyż po 14 października br., gdy zakończą się ostatnie aukcje niezweryfikowanych użytkowników, na giełdzie będą dostępne już tylko aukcje osób o potwierdzonej tożsamości.

Zgodnie z naszą ogólną strategią rozwijamy giełdę eBay.pl w kierunku wytyczanym przez jej użytkowników - zaznaczył Przemysław Pluta, dyrektor ds. marketingu eBay.pl - Stopniowo wzbogacamy funkcjonalność witryny, uruchamiamy także programy dodatkowe, np. partnerskie. Weryfikacja tożsamości sprzedawców, której celem jest wspieranie budowy zaufania pomiędzy sprzedającymi a kupującymi oraz podwyższenie poziomu bezpieczeństwa transakcji, należy do programów, których użytkownicy oczekiwali szczególnie niecierpliwie.

Jak wskazuje eBay, weryfikacja danych osobowych użytkowników jest realizowana na giełdach eBay w różnym zakresie w zależności od lokalnych potrzeb, warunków i przepisów prawa. Na niektórych giełdach wszyscy użytkownicy mogą być całkowicie anonimowi. Na innych weryfikacja tożsamości obejmuje wszystkich sprzedawców, osoby chcące korzystać z programów dostępnych wyłącznie dla osób zweryfikowanych lub np. użytkowników pełnoletnich (taki model obowiązuje w USA) lub osoby chcące podnieść swoją wiarygodność. Są też giełdy, na których weryfikacja tożsamości obowiązuje wszystkich sprzedawców - ten model przyjęto także w Polsce.

Forma weryfikacji tożsamości zależy od lokalnych warunków - niekiedy wymagany jest np. adres zamieszkania, kopia dokumentu tożsamości itp. W niektórych krajach potrzebny jest numer karty kredytowej.

Zdecydowaliśmy się wdrożyć w Polsce procedurę, która naszym zdaniem połączy wysoką skuteczność ze stosunkowo niewielką uciążliwością dla zainteresowanych osób - wskazał Przemysław Pluta - Będziemy jednak monitorować przebieg całego procesu weryfikacji, jesteśmy też otwarci na komentarze i sugestie użytkowników. Już rozważamy rozszerzenie dostępnych mechanizmów, tak aby potwierdzenie tożsamości było jak najwygodniejsze dla użytkowników, a przy tym gwarantowało wysoki poziom wiarygodności.

Więcej o bezpieczeństwie na aukcjach internetowych w wywiadzie z oficerem Centralnego Biura Śledczego, Janem Hajdukiewiczem "Jak CBŚ w sieci czuwa".