Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

EDI usprawni handlowanie w Emigu

Exact Software kończy wdrożenie modułu obsługującego elektroniczny obieg dokumentów w spółce Emig. EDI będzie uzupełnieniem użytkowanego przez producenta soków i napojów systemu ERP - EXACT Globe SQL.

Moduł EDI (Electronic Data Interchange) ma usprawnić w Emigu wymianę danych z kontrahentami oraz komunikację między warszawskim biurem a zakładem produkcyjnym w Kozietułach. Oddziały te będą połączone siecią WAN.

Emig może obecnie przesyłać dane o fakturach do współpracujących supermarketów oraz bezpośrednio przyjmować zamówienia. Wszelkie dokumenty są skanowane lub wprowadzane bezpośrednio do systemu przez elektroniczne formularze. Przedstawiciele spółki przyznają, że wdrożenie rozwiązania EDI już w 2002 r. wymogła właściwie na Emigu sieć Ahold - jeden z największych odbiorców jej produktów.

Spółka Emig należy do niemieckiej firmy Emig GmbH wchodzącej w skład grupy Gerber Food Holdings. Roczne obroty firmy sięgają 70 mln zł. Większość jej produktów jest sprzedawana pod markami współpracujących z Emigiem sieci marketów.

Zarząd Exact Software liczy na zainteresowanie modułem EDI wśród polskich przedsiębiorstw. Z rozwiązania tego korzysta także poznański producent przetworów rybnych Lisner, należący do brytyjskiego koncernu Uniq plc. Exact nie spodziewa się natomiast wzrostu liczby wdrożeń systemu ERP. Pierwsze półrocze br. polski oddział spółki zamknął 9,5 mln zł przychodu. Globalne obroty firmy sięgnęły 103,5 mln euro.