Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-uczelnia z Bielska-Białej

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej we wrześniu uruchomi 3-letnie internetowe studia na kierunku zarządzanie i marketing.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej uruchamia studia przez Internet. Od września uczelnia będzie oferować studia na kierunku zarządzanie i marketing. Ich uczestnicy otrzymają dyplomy licencjata. Zdalne nauczanie będzie się odbywać z wykorzystaniem oprogramowania stworzonego przez spółkę Wizja Net z Bielska-Białej, specjalizującą się w projektach internetowych. Materiały dydaktyczne mają formę wykładów tekstowych z elementami grafiki i prezentacji multimedialnych wraz z zestawami ćwiczeń kontrolnych. Materiały podzielono na wiele sekcji, co ma ułatwić pobieranie plików osobom dysponującym łączami o niskiej przepustowości.

Miesięczne czesne 3-letnich studiów wynosi 290 zł. Przewidziane jest również uruchomienie uzupełniających e-studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing. We wrześniu uczelnia uruchomi specjalny portal informacyjny dla studentów.

Więcej informacji: http://www.e-uczelnia.edu.pl