E-uczelnia z Bielska-Białej

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej we wrześniu uruchomi 3-letnie internetowe studia na kierunku zarządzanie i marketing.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej uruchamia studia przez Internet. Od września uczelnia będzie oferować studia na kierunku zarządzanie i marketing. Ich uczestnicy otrzymają dyplomy licencjata. Zdalne nauczanie będzie się odbywać z wykorzystaniem oprogramowania stworzonego przez spółkę Wizja Net z Bielska-Białej, specjalizującą się w projektach internetowych. Materiały dydaktyczne mają formę wykładów tekstowych z elementami grafiki i prezentacji multimedialnych wraz z zestawami ćwiczeń kontrolnych. Materiały podzielono na wiele sekcji, co ma ułatwić pobieranie plików osobom dysponującym łączami o niskiej przepustowości.

Miesięczne czesne 3-letnich studiów wynosi 290 zł. Przewidziane jest również uruchomienie uzupełniających e-studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing. We wrześniu uczelnia uruchomi specjalny portal informacyjny dla studentów.

Więcej informacji: http://www.e-uczelnia.edu.pl