Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-rynek odżywa

Po mało dynamicznej połowie roku, nareszcie nastapiło ożywienie na rynku reklam online w Ameryce. Pod koniec września sprzedaż wzrosła o 53% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

Według comScore, wydatki na reklamę online wyniosły w ciągu ostanich miesięcy 1,35 mld USD, co stanowi wzrost o 8,6% w stosunku do poprzedniego roku. Gwałtowny skok w wydatkach pod koniec września dobrze wróży rynkowi reklamy internetowej.