E-faktury bez podpisu elektronicznego?

Komisja Europejska planuje nowelizację unijnych przepisów o podatku VAT, co pozwoli zrezygnować z konieczności stosowania podpisu elektronicznego w e-fakturach.

Rzeczpospolita donosi o propozycjach Komisji Europejskiej związanych z nowelizacją unijnych przepisów o podatku VAT. Nowe rozwiązania mają zrównać status e-faktur z ich papierowymi odpowiednikami. Zniesienie obowiązku opatrywania cyfrowych faktur podpisem elektronicznym ma przyczynić się do zwiększenia popularności tej formy fakturowania. Posunięcie to jest również postrzegane jako jedna z form likwidowania obciążeń dla przedsiębiorców, co jest szczególnie użyteczne w kontekście kryzysu finansowego.

Wojciech Śliż z PricewaterhouseCoopers w rozmowie z Rzeczpospolitą powiedział: "Faktura elektroniczna będzie musiała spełnić takie same warunki jak papierowa i będzie traktowana identycznie jak ona. Żadne państwo członkowskie nie będzie mogło np. żądać zastosowania bezpiecznego e-podpisu. W efekcie każdy przedsiębiorca będzie mógł wysłać fakturę e-mailem, czego teraz nie może zrobić".

Warto dodać, że Komisja Europejska chce do 2012 roku zmniejszyć obciążenia administracyjne o 25%. W związku z tym wprowadzi zmiany w 42 aktach prawnych.

Zobacz też: Polska e-faktura.