Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-commerce wychodzi z szoku

ComScore opublikował wyniki sprzedaży online i ruchu na stronach witryn informacyjnych po ataku terrorystycznym na USA z 11 września br.

Wyniki, uzyskane na podstawie badań panelowych obejmujących 1,5 mln internautów, świadczą o powolnym odrabianiu strat przez e-sprzedawców po gwałtownym spadku obrotów bezpośrednio po ataku.

W ciągu pierwszych pięciu dni po ataku całkowita wartość wydatków klientów e-commerce spadła o 25%, w porównaniu z poziomem sprzed ataku. Ogólna tendencja zniżkowa utrzymywała się w kolejnym tygodniu, głównie za sprawą blisko 40-proc. spadku zamówień online w turystycznych dotcomach. Poziom sprzedaży w pozostałych sektorach e-commerce zaczął natomiast powoli odrabiać straty.

ComScore przeprowadził także analizę ruchu w serwisach informacyjnych po ataku. Amerykańskie witryny tego typu odnotowały znaczący wzrost liczby użytkowników logujących się spoza USA. Z kolei amerykańscy internauci częściej odwiedzali witryny nieamerykańskie, głównie brytyjskie. We wrześniu br. trzykrotnie wzrósł ruch na stronach CNN.com. W tym czasie przybyło 38 mln użytkowników, przy czym prawie połowa nowych gości logowała się spoza USA.

Serwisy z miast bezpośrednio dotkniętych atakiem, takie jak nytimes.com czy washingtonpost.com, odnotowały dwukrotny wzrost ruchu, przy czym jedna trzecia wynikała z wizyt internautów spoza Ameryki. Proporcje amerykańskich i zagranicznych gości wróciły w przypadku tych serwisów do poziomu poprzedniego pod koniec września.

W przypadku niektórych serwisów brytyjskich, jak telegraph.co.uk czy thetimes.co.uk, w końcu września br. odpowiednio: 51% i 60% gości logowało się ze Stanów Zjednoczonych. W sierpniu br. proporcje te wynosiły odpowiednio: 24% i 40%. Wzrosła też znacznie liczba gości ze Stanów Zjednoczonych na innych anglojęzycznych serwisach – w Indiach czy Australii. Te wirtualne podróże w poszukiwaniu informacji wiązały się m.in. z kłopotami serwerów amerykańskich witryn, które nie zawsze mogły sprostać liczbie wizyt.

W panelu netScore uczestniczy 1,5 mln osób, z czego niemal 0,5 mln spoza USA.