E-biznes - ale bezpośrednio

Forrester Research i amerykański Instytut Zarządzania Podażą (ISM) przedstawiły kolejny raport poświęcony sytuacji w e-biznesie. Po raz pierwszy w historii tych kwartalnych raportów odsetek towarów i produktów zamawianych u bezpośrednich dostawców przekroczył odsetek zamówień poprzez pośredników.

Raport obejmuje okres II kwartału br. i przedstawia wyniki badania aktywności amerykańskich przedsiębiorstw sektora wytwórczego jak i niewytwórczego w zakresie zamawiania, sprzedaży towarów i surowców, itp. drogą elektroniczną. Badaniem objętych zostało 290 firm, po połowie z każdego sektora. Mediana wartości zamówień B2B złożonych drogą elektroniczną w całej grupie wyniosła 75 mln USD; w podgrupie 115 firm zamawiających przez Internet powyżej 100 mln USD, mediana wyniosła 375 mln USD.

Badacze ustalili m.in., że odsetek towarów i produktów zamawianych drogą on-line bezpośrednio u dostawcy przekroczył odsetek zamówień składanych u pośredników. Stało się tak po raz pierwszy od 2000 roku, czyli od początku kwartalnej edycji raportu. Respondenci ok. 11,7% swoich wydatków na materiały zamawiane bezpośrednio u dostawcy wydali przez Internet, tj. o 1,7 punktu proc. więcej niż w I kwartale br. Wydatki przez Sieć na zamówienia towarów niebezpośrednio u dostawcy utrzymały się na poziomie 11%.

Według wiceprezesa ISM, komentującego raport, przed szerszą adaptacją rozwiązań e-biznesowych w zamówieniach i sprzedaży powstrzymuje respondentów obecnie głównie brak odpowiednich rozwiązań informatycznych u dostawców i/lub niedostateczna ich integracja.

Oto wymieniane przez ankietowanych bariery: "większość (99%) naszych dostawców nie posiada oprogramowania do e-handlu B2B"; "nie wszyscy dostawcy są gotowi do takiego współdziałania"; "by korzystać z tego typu internetowych serwisów musielibyśmy wstawić dane do naszego systemu MRP jak i do systemu dostawców - dlatego nie korzystamy z serwisów dostawców"; "nie ma możliwości zintegrowania naszego oprogramowania z oprogramowaniem dostawców".

Wszyscy ankietowaniu byli zgodni co do tego, że znaczenie Internetu w tym zakresie rośnie, z czego 42,3 proc. dużych zamawiających stwierdziło, że Sieć była dla nich bardzo istotnym kanałem zamówień w II kwartale (wzrost tego odsetka o 10,7 punktów proc. w porównaniu z I kwartałem).

W II kwartale z dostawcami współpracowało 60,6% firm (wzrost o 1,5 punktu proc. w porównaniu z I kw.). Ponadto 93% firm, które już wcześniej współpracowało poprzez kanał elektroniczny, podniosło lub utrzymało poziom tej współpracy w II kwartale br.

Internetowy rynek B2B przyciąga też coraz więcej firm z sektora poza produkcyjnego. 36,1% z ankietowanych firm tego sektora zamawiało przez Sieć w II kwartale, o 4,4 punktu proc. więcej niż w I kwartale. 15,1% z nich zwiększyło, a tylko1,5% obniżyło swoje zaangażowanie w tę formę handlu.

61,8% firm wykorzystywało Internet do odpowiedzi na ofertę handlową w II kwartale br., co oznacza spadek o 4 punkty proc. w porównaniu z I kwartałem br. Jednocześnie 27,5% firm zwiększyło częstotliwość z jaką wykorzystuje Internet do odpowiedzi na oferty.

Niemal 42% firm wykorzystywało ogólnofirmowe narzędzia do zamawiania dostaw drogą elektroniczną. Jednocześnie 12,5% z podgrupy dużych firm zadeklarowało, że wykorzystywało je częściej w II kw. niż w pierwszym.