Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-administracja w oczach internautów

Rozliczanie podatków oraz wyrabianie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu osobistego, paszportu i innych dokumentów osobowych to najpopularniejsze sprawy urzędowe, do załatwiania których wykorzystujemy Internet - wynika z badania "E-administracja w oczach internautów".

W projekcie realizowanym wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 5 najpopularniejszych polskich portali internetowych wzięło udział aż 3121 osób.

W badaniu spytano internautów o wykorzystywanie sieci w dziewięciu wybranych obszarach życia codziennego: praca, kultura, transport, bankowość i handel, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, życie publiczne, nowe technologie.

Najważniejsze bezpieczeństwo

Za najważniejsze, internauci uznali zagadnienia związane z bezpieczeństwem w internecie (stosowanie zabezpieczeń do ochrony komputera - 97% ankietowanych) i w życiu codziennym takie, jak ostrzeganie przez Internet przez powodzią, wichurą czy lawiną (92%). Także kwestie dotyczące edukacji, jak dostęp przez Internet do wiedzy fachowej wiążącej się z karierą zawodową (94%) i podnoszenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

W e-urzędach szukamy informacji o podatkach

90% badanych poszukiwało informacji na stronach internetowych urzędów w ciągu ostatnich 12 miesięcy i aż 70% w ostatnim miesiącu. Najczęściej internauci szukali informacji na temat podatków, pracy i spraw osobowych typu dowody osobiste, paszporty, meldunek, akty stanu cywilnego, itp.

Więcej osób oceniło pozytywnie łatwość dotarcia i zrozumiałość informacji (pomiędzy 51% a 66%, w zależności od tematyki). Najlepiej ocenione zostały publikowane przez urzędy informacje dotyczące spraw osobowych i podatków od osób fizycznych, najgorzej - informacje o działalności gospodarczej i sprawach budowlano-ogrodniczych. Negatywnych lub raczej negatywnych ocen było od 8-19%.

Stosunkowo duża grupa badanych internautów (23%) słyszała o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, będącej pojedynczym punktem dostępowym w internecie, za pomocą którego instytucje publiczne udostępniają usługi elektroniczne przedsiębiorcom i obywatelom, ale również innym instytucjom publicznym.

E-usługa tylko w części przez sieć

Z elektronicznych usług administracji publicznej (e-administracja) skorzystało do tej pory 25% respondentów, przede wszystkim w kwestii podatków oraz wyrabiania różnych dokumentów. Ponad połowa internautów uważa, że i tak będzie musiała osobiście pojawiać się w urzędzie, aby zakończyć sprawę, gdyż usługi e-administracji nie są jeszcze zbyt zaawansowane w Polsce i rzadko w całości są świadczone elektronicznie.

Co trzecia osoba badana twierdziła, że przeszkodą w korzystaniu z tych usług jest niedostateczna informacja o sposobie załatwienia sprawy, a 44% miało obawy, czy drogą elektroniczną sprawa zostanie właściwie załatwiona.

O Badaniu:

Badanie przeprowadzono od 10 do 20 maja 2010 metodą wywiadów on-line, zapraszając losowo wytypowanych internautów do udziału w projekcie. Zaproszenia emitowano na portalach: Gazeta.pl, Interia.pl, O2.pl, Onet.pl oraz Wp.pl odwiedzanych łącznie przez 94% wszystkich polskich internautów.

Projektodawcą badania było MSWiA a jego wykonawcą była spółka Polskie Badania Internetu.

Pierwsze badania na podobny temat i przy zastosowaniu tej samej metody zostało przeprowadzone jesienią 2008 r. i dotyczyło oczekiwań internautów wobec strategii dla społeczeństwa informacyjnego, przyjętej przez rząd RP w grudniu 2008 r.