Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dziś święto Open Access

Dzisiaj 14 października obchodzony jest światowy dzień Open Access tj. otwartego dostępu do wiedzy.

Dajmy następnym pokoleniom szansę na nieograniczone uczestnictwo w kulturze i edukacji! Nie zamykajmy przed nimi "bram do sieci"! - nawołują polscy propagatorzy Dnia Open Access - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Nowoczesna Polska, ICM Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Creative Commons Polska oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

14 października został ustanowiony Dniem Open Access w celu propagowania jak najszerszej wymiany doświadczeń oraz popularyzowania swobodnego dostępu do treści naukowych, kulturowych oraz edukacyjnych. W ramach Open Acces dąży się do przełamywania barier finansowych, technicznych i prawnych stojących na drodze w pozyskiwaniu cennych naukowych publikacji w internecie.

Dziś święto Open Access

Deklaracja otwartego dostępu do wiedzy podpisana została w Budapeszcie 14 lutego 2002 r. Od tego czasu inicjatywa Open Access realizowana jest na wiele sposobów. Tworzone są naukowe, otwarte repozytoria (archiwa) naukowe oraz aktywnie promowana jest w środowiskach akademickich idea publikowania artykułów w otwartych, bezpłatnych czasopismach elektronicznych. Największy katalog rejestrujący takie czasopisma (Directory of Open Access Journals) rejestruje ponad 3690 tytułów. Do zasobów Open Access prowadzą specjalistyczne wyszukiwarki oraz katalogi instytucjonalnych i dziedzinowych repozytoriów wiedzy.

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by dobra, które współtworzymy były dostępne każdemu, za darmo i przez 24h na dobę. Pamiętajmy o tym, że znacznie częściej jesteśmy konsumentami już istniejącej kultury i wiedzy niż twórcami, że to, kim jesteśmy zawdzięczamy twórczości przeszłych pokoleń - przekonują Bożena Bednarek-Michalska (SBP), Jarosław Lipszyc (FNP), Alek Tarkowski (ICM UW, CC Poland) praz Tomasz Ganicz (SWP) zachęcając do promowania idei otwartego dostępu do wiedzy w Polsce.

Źródło: http://boa.icm.edu.pl