Dziś święto Open Access

Dzisiaj 14 października obchodzony jest światowy dzień Open Access tj. otwartego dostępu do wiedzy.

Dajmy następnym pokoleniom szansę na nieograniczone uczestnictwo w kulturze i edukacji! Nie zamykajmy przed nimi "bram do sieci"! - nawołują polscy propagatorzy Dnia Open Access - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Nowoczesna Polska, ICM Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Creative Commons Polska oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

14 października został ustanowiony Dniem Open Access w celu propagowania jak najszerszej wymiany doświadczeń oraz popularyzowania swobodnego dostępu do treści naukowych, kulturowych oraz edukacyjnych. W ramach Open Acces dąży się do przełamywania barier finansowych, technicznych i prawnych stojących na drodze w pozyskiwaniu cennych naukowych publikacji w internecie.

Dziś święto Open Access

Deklaracja otwartego dostępu do wiedzy podpisana została w Budapeszcie 14 lutego 2002 r. Od tego czasu inicjatywa Open Access realizowana jest na wiele sposobów. Tworzone są naukowe, otwarte repozytoria (archiwa) naukowe oraz aktywnie promowana jest w środowiskach akademickich idea publikowania artykułów w otwartych, bezpłatnych czasopismach elektronicznych. Największy katalog rejestrujący takie czasopisma (Directory of Open Access Journals) rejestruje ponad 3690 tytułów. Do zasobów Open Access prowadzą specjalistyczne wyszukiwarki oraz katalogi instytucjonalnych i dziedzinowych repozytoriów wiedzy.

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by dobra, które współtworzymy były dostępne każdemu, za darmo i przez 24h na dobę. Pamiętajmy o tym, że znacznie częściej jesteśmy konsumentami już istniejącej kultury i wiedzy niż twórcami, że to, kim jesteśmy zawdzięczamy twórczości przeszłych pokoleń - przekonują Bożena Bednarek-Michalska (SBP), Jarosław Lipszyc (FNP), Alek Tarkowski (ICM UW, CC Poland) praz Tomasz Ganicz (SWP) zachęcając do promowania idei otwartego dostępu do wiedzy w Polsce.

Źródło: http://boa.icm.edu.pl