Dzienniki bez szans na poprawę

Sieć ICOM opublikowała ciekawe wyniki badań nad postrzeganiem mediów przez marketerów. Zapytała mianowicie swoich klientów, które media reklamowe są w odwrocie i bez szans na rewitalizację. 42% badanych odpowiedziało, że jest to prasa codzienna.

Jako medium reklamowe tracą przede wszystkim dzienniki. Respondenci z 25 krajów przebadani przez ICOM odpowiedzieli, że jest to ten typ tradycyjnego medium, który wykorzystują coraz rzadziej, z korzyścią dla nowych mediów, do jakich zaliczyli internetową reklamę graficzną, blogi, marketing wirusowy oraz marketing w wyszukiwarkach.

Na ten trend wskazało 42% badanych. Co piąty powiedział, że podobna sytuacja ma miejsce w przypadku radia. Tyleż samo na korzyść nowych sposobów marketingu traci telewizja. Nieco lepiej mają się magazyny, na które wskazało 18% badanych, kino, z którego rezynuje 16% respondentów. Najmniej traci reklama zewnętrzna - 6%.

Ci sami marketerzy poproszeni o wymienienie najbardziej obiecujących form reklamy, wskazali na reklamę w blogach, e-mailach oraz serwisach społecznościowych oraz na marketing wirusowy, reklamę graficzą (w szczególności interstitials oraz tzw. message embeds), oraz reklamę na urządzenia przenośne. W dalszej kolejności wymienili również nowe formaty outdoorowe.

Więcej:

While Internet Is King in Every Region of the World, Other Ways of Reaching Audiences Are Also Growing: ICOM Survey

eMarketer: Is Old-Media Influence Really Declining?