Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dwumiesięczny Interbus

TNS OBOP przedstawił połączone wyniki badania Interbus z grudnia i stycznia. Ranking znajomości i korzystania objął w tym przypadku łącznie portale i serwisy – w sumie 40 witryn internetowych.

Ranking OBOP-u został w niniejszej edycji znacznie rozszerzony i obejmuje ponad 40 portali oraz witryn. W stosunku do poprzednich badań lista pojawiających się witryn wzrosła ok. dwóch razy, we wspólnym ujęciu zestawione są teraz zarówno Onet czy Wirtualna Polska jak i takie serwisy jak Leki do domu. W badaniu brało udział 2004 osoby. Względny błąd statystyczny przy takiej wielkości próbki wynosi 2,2%. Jako „internautów” – czyli osoby korzystające z Internetu przynajmniej raz w ostatnim miesiącu – sklasyfikowano 282 osoby. To daje 15% próby dla populacji populacji powyżej 15 roku życia.

W pierwszej trójce rankingu takie połączenie nie powoduje żadnych zmian: w kategorii spontaniczna znajomość 76% odpowiedzi przypada na Onet, 59% - na Wirtualną Polskę, a 31% - na Interię. Wspólne zestawienie marek portali oraz serwisów sprawia jednak, że kolejne miejsca w rankingu pod względem znajomości spontanicznej zajmują Wyborcza.pl (24%), i witryny rozgłośni RMF FM (20%) oraz Radia Zet (13%). Kolejne miejsca zajmują zagraniczne witryny Yahoo! i Altavista, których znało 11% internautów. Tyle samo wskazań miał w tej kategorii serwis www Rzeczpospolitej, powyżej 10% miały ponadto witryny Era GSM i Ahoj.pl. Znacznie ciekawiej wypada zestawienie w przypadku znajomości wspomaganej – Wirtualną od Onetu dzielą tylko cztery punktu procentowe, a powyżej 50% wskazań mają oprócz Interii Wyborcza.pl i RMF FM. Wszystkich tych wiadomości dostarczył jednak w zasadzie grudniowy Interbus.

Tymczasem w szerokiej stawce OBOP-u z połączonych badań dla stycznia i grudnia wyłaniają się ponadto wyniki dla różnych grup tematycznych, m.in. serwisów komputerowych. Najwyżej sklasyfikowany jest w tej grupie Komputer Świat, który zna 7% badanych, a z pomocą ankietera wskazuje 24% internautów. Kolejne miejsca zajmują Chip (6% i 18%), PC World (3% i 14%) oraz Computerworld (2% i 11%). Warto zwrócić uwagę, że w badaniu spontanicznie „nie znam i nie korzystam z serwisów” odpowiedziało 41% internautów. Powtórzyło taką deklarację pomimo pomocy ankietera 14%. W przypadku portali taką odpowiedź spontanicznie dało 9% ankietowanych, a przy wspomaganiu ze strony ankietera – 1%.

W kategorii „korzystanie kiedykolwiek” kolejność jest podobna – Komputer Świat ma 15,6% odpowiedzi, Chip 10,2%, PC World 5,4% a Computerworld – 2,5%. „Korzystanie w miesiącu poprzednim” z witryny Komputer Świata zadeklarowało 10% internautów, w przypadku Chipa – 7%, PC Worlda – 3%, a Computerworld – 1%.