Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dwumedialne ogłoszenia w gazetach Polskapresse

Polskapresse rozszerzyła zasięg prasowych ogłoszeń drobnych o internet.

Klient zlecając ogłoszenie do dzienników regionalnych pod marką "Polska" lub "Echa Miasta", tygodników ogłoszeniowych "Jarmark" i "Motojarmark" czy tygodników lokalnych otrzymuje w jednej cenie zasięg w prasie i w portalu Gratka.pl. Dodatkowo płaci jedynie za wyróżnienie specjalne w internecie. Wkrótce klienci będą mogli zlecać ogłoszenia do tytułów prasowych Polskapresse także za pomocą serwisów internetowych.

W celu podkreślenia dwumedialnego charakteru ogłoszeń drobnych Polskapresse zmieniła winiety wszystkich dodatków ogłoszeniowych GRATKA ukazujących się z dziennikami regionalnymi pod marką "Polska". Dodatki wydawane są obecnie pod logotypami serwisów tematycznych portalu Gratka.pl. W poniedziałek ukazuje się pracagratka.pl, we wtorek domgratka.pl, w czwartek motogratka.pl i w sobotę turystykagratka.pl.

Dwumedialne ogłoszenia w gazetach Polskapresse