Dwie trzecie polskich średnich firm z ERP

Firma doradcza Plaut przeprowadziła analizę rynku średniej wielkości przedsiębiorstw w Polsce, Austrii i Czechach, pod kątem wykorzystania systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wynika zeń, że systemy ERP nie są już tylko domeną wielkich przedsiębiorstw.

Według danych uzyskanych przez Plaut, 62 % średniej wielkości przedsiębiorstw w Polsce, 83% w Czechach i 62% w Austrii ma już wdrożony system ERP. Na wszystkich trzech rynkach liderem jest w tym segmencie system SAP, mocną pozycję mają także w zakresie ERP - Oracle, Navision i Baan. Średniej wielkości przedsiębiorstwa wszystkich trzech krajów oczekują od wdrożenia systemu ERP lepszej jakości danych, wyższej przejrzystości i kontroli oraz optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie.

Ponadto, jak wynika z danych zebranych przez Plaut, w Polsce z usług outsourcingu korzysta 28% średniej wielkości przedsiębiorstw, 32 % w Czechach i 34% w Austrii. Ponad dwie trzecie korzystających z zewnętrznych podwykonawców i usługodawców firm korzysta z systemów zdalnego wsparcia.

Jak stwierdza Plaut, średnie firmy nie korzystają natomiast na większą skalę z systemów CRM, SCM, MIS i eCommerce. W firmach w regionie dobrze upowszechniły się już rozwiązania archiwizacji danych, podczas gdy prekonfigurowane rozwiązania dedykowane poszczególnym branżom - które cechuje krótszy czas wdrożenia oraz predefiniowane procesy zachodzące w finansach oraz logistyce, uzyskały na razie dobrą pozycję tylko w Austrii (34%).