Duńskie prawo

Rząd duński przygotował już zasady dla uczestników aukcji czterech licencji telefonii 3G.

Rząd uwzględnił m.in. postulat operatorów telekomunikacyjnych i zezwolił na współpracę przy budowie infrastruktury sieciowej poza miastami. Rząd oczekuje, że do 2008 roku każdy operator 3G będzie w stanie pokryć swoim zasięgiem 80% powierzchni Danii. Każdy z czterech zwycięskich operatorów będzie musiał stworzyć sieć pokrywającą minimum 35% powierzchni, a na pozostałej części terytorium działać w oparciu o porozumienie roamingowe z pozostałymi operatorami.

Do 5 września 2001 roku wszystkie zainteresowane firmy muszą wpłacić wadium. Aukcja na duńskie licencje UMTS rozpoczyna się od kwoty 67 mln EUR. Rozstrzygnięcie ma nastąpić pod koniec października br.

<i>Źródło: Europemedia.net</i>