DoubleClick z malejącą stratą

Nowojorska firma DoubleClick poinformowała, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku poniosła straty w wysokości 54 mln USD.

Wyniki za czwarty kwartał są o 13% lepsze od wyników trzeciego kwartału, kiedy to DoubleClick odnotował stratę w wysokości 62 mln i o 16% lepsze od wyników z ostatniego kwartału roku 2001 kiedy to straty wyniosły 64 mln. Zysk netto pro forma wyniósł w omawianym okresie 7,4 mln USD.

Przychody firmy wyniosły w ostatnim kwartale ub. roku zamknęły się kwotą 66 mln USD i były o 12% niższe niż w kwartale trzecim (75 mln) i o 31% niższe niż przed rokiem (96 mln).

Przychody firmy za cały rok 2002 wyniosły 300 mln USD i były niższe od przychodów za 2001 rok o 26%. Zmniejszyła się też w 2002 roku strata netto, która w minionym roku wyniosła 118 mln, zaś w 2001, 148 mln USD. Zysk netto pro forma za cały 2002 rok wyniósł 17,9 mln.

Zarząd DoubleClick oczekuje w pierwszym kwartale br. przychodów na poziomie 55 – 60 mln USD, zaś w całym roku bieżącym 250 – 300 mln.