Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

DoubleClick z malejącą stratą

Nowojorska firma DoubleClick poinformowała, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku poniosła straty w wysokości 54 mln USD.

Wyniki za czwarty kwartał są o 13% lepsze od wyników trzeciego kwartału, kiedy to DoubleClick odnotował stratę w wysokości 62 mln i o 16% lepsze od wyników z ostatniego kwartału roku 2001 kiedy to straty wyniosły 64 mln. Zysk netto pro forma wyniósł w omawianym okresie 7,4 mln USD.

Przychody firmy wyniosły w ostatnim kwartale ub. roku zamknęły się kwotą 66 mln USD i były o 12% niższe niż w kwartale trzecim (75 mln) i o 31% niższe niż przed rokiem (96 mln).

Przychody firmy za cały rok 2002 wyniosły 300 mln USD i były niższe od przychodów za 2001 rok o 26%. Zmniejszyła się też w 2002 roku strata netto, która w minionym roku wyniosła 118 mln, zaś w 2001, 148 mln USD. Zysk netto pro forma za cały 2002 rok wyniósł 17,9 mln.

Zarząd DoubleClick oczekuje w pierwszym kwartale br. przychodów na poziomie 55 – 60 mln USD, zaś w całym roku bieżącym 250 – 300 mln.