Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dostęp do sieci VPN Energis

Od 1 lutego Energis Polska zaoferowała zdalny i bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca do firmowych zasobów sieciowych, poprzez korporacyjne sieci IP VPN. Usługą Zdalny Dostęp do Sieci VPN powinny zainteresować się niewielkie oddziały firmy macierzystej oraz często współpracujący z nią poddostawcy.

Rozwiązanie oferowane przez Energis Polska pozwala na tworzenie bezpiecznych łączy IP Sec do sieci VPN z wykorzystaniem dowolnego medium dostępu internetowego. Pracownicy dużych firm mogą korzystać z zasobów firmowych za pośrednictwem klasycznych modemów dial-up, z dostępu do Internetu poprzez modemy szerokopasmowe technologii DSL oraz przez sieci telewizji kablowej czy kanały transmisyjne GPRS telefonów komórkowych.

Za bezpieczne procedury łączenia z siecią firmową oraz transport wiadomości odpowiada oprogramowanie przygotowane przez Energis Polska, które jest indywidualnie instalowane na komputerach łączących się przez Internet. Po nawiązaniu połączenia z siecią Energis i po pozytywnej autoryzacji użytkownika, oprogramowanie połączy klienta ze wskazaną siecią firmową, przy czym całość połączenia i sam przekaz jest szyfrowany.

Nowa usługa pozwala pracownikom i klientom sieci Energis na udostępnienie zasobów informatycznych uprawnionym osobom działającym w terenie. Handlowcy mogą przesyłać zamówienia, sprawdzać własne stany magazynowe firmy macierzystej czy przygotowywać oferty dla klienta, tak, jakby byli w swojej firmie. Pracownicy wykonujący większość swoich obowiązków z domu (telepraca) mogą korzystać z poufnych informacji i zasobów firmowych.