Dostęp do sieci VPN Energis

Od 1 lutego Energis Polska zaoferowała zdalny i bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca do firmowych zasobów sieciowych, poprzez korporacyjne sieci IP VPN. Usługą Zdalny Dostęp do Sieci VPN powinny zainteresować się niewielkie oddziały firmy macierzystej oraz często współpracujący z nią poddostawcy.

Rozwiązanie oferowane przez Energis Polska pozwala na tworzenie bezpiecznych łączy IP Sec do sieci VPN z wykorzystaniem dowolnego medium dostępu internetowego. Pracownicy dużych firm mogą korzystać z zasobów firmowych za pośrednictwem klasycznych modemów dial-up, z dostępu do Internetu poprzez modemy szerokopasmowe technologii DSL oraz przez sieci telewizji kablowej czy kanały transmisyjne GPRS telefonów komórkowych.

Za bezpieczne procedury łączenia z siecią firmową oraz transport wiadomości odpowiada oprogramowanie przygotowane przez Energis Polska, które jest indywidualnie instalowane na komputerach łączących się przez Internet. Po nawiązaniu połączenia z siecią Energis i po pozytywnej autoryzacji użytkownika, oprogramowanie połączy klienta ze wskazaną siecią firmową, przy czym całość połączenia i sam przekaz jest szyfrowany.

Nowa usługa pozwala pracownikom i klientom sieci Energis na udostępnienie zasobów informatycznych uprawnionym osobom działającym w terenie. Handlowcy mogą przesyłać zamówienia, sprawdzać własne stany magazynowe firmy macierzystej czy przygotowywać oferty dla klienta, tak, jakby byli w swojej firmie. Pracownicy wykonujący większość swoich obowiązków z domu (telepraca) mogą korzystać z poufnych informacji i zasobów firmowych.