Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dobry Początek z Internet Standard

Rozmawiamy z Grzegorzem Lindenbergiem, prezesem eCardu, spółki, która zajmie się autoryzacją płatności kartami kredytowymi w Internecie.

- Czy warto zakładać spółkę, która zajmie się autoryzacją płatności? Czy gdy powstanie kilka takich spółek nie zrobi się tłoczno?

- Wymyśliłem eCard już dwa lata temu. Ale dopiero teraz nadszedł czas na realizację projektu. Obecnie, gdy rynek kart kredytowych w Polsce liczy niewiele ponad milion sztuk, jest na nim miejsce tylko dla jednej firmy, dla PolCardu, ponieważ centra rozliczeniowe Pekao S.A. i WBK nie zajmują się transakcjami w Internecie. Ale spodziewam się, że gdy za dwa lata liczba kart wzrośnie co najmniej dwukrotnie, będzie miejsce dla trzech takich firm. Tak samo spodziewam się wzrostu obrotów w polskim Internecie, więc na pewno będzie dla nas miejsce.

- Komu chcecie zaoferować swoje usługi?

- Widzę naszą firmę raczej na rynku usług business-to-consumer, niż business-to-business

-Dlaczego klienci mieliby wybrać spółkę nie znaną na rynku usług finansowych?

- Mamy poważne zaplecze w postaci WBK i BRE, który zamierza uruchomić własną bankowość detaliczną. Naszym celem jest działanie we wszystkich aspektach płatności internetowych. Na razie jednak skupimy się na autoryzacji.